Tisk
Home Up

 

 

Lidové noviny
23. června 1941

Válečná fronta proti bolševismu

Zahájení útokuČTK - Berlin 22. června V neděli v časných hodnách ranních vydal Vůdce provolání k německému národu, ve kterém je odhalováno, jak sovětsko-ruská vláda přes Německou politiku dorozumění a přátelský pakt v součinnosti s Anglií potají proti Německu prováděla nejnebezpečnější pletichy. Dále se podrobně odhaluje, jak se Moskva domnívala, že si může dovolovat nestydaté vyděračství na Říši, jak na německých východních hranicích byly soustřeďovány stále mohutnější válečné síly a jak Sovětský rusko-srbský puč proti Německu k rozhodným činům organisovalo a s tím spojovalo příslib vojenské pomoci pučistické vládě proti Německu.

Tím mělo být Německo zapleteno na měsíce do bojů na jihovýchodě, zatím co sovětští Rusové nástup svých armád víc a více chtěli zdokonalovat. Dnes stojí na našich hranicích 160 ruských divisí - za tím cílem, aby v součinnosti s Anglií Německá říše s Italií byly udušeny a rozdrceny.

Vůdce konstatuje, že Moskva tímto jednáním hanebně zradila ujednání přátelského paktu s Německem, takže nadešla hodina, kdy Německo se musí postavit proti tomuto komplotu. Prohlásil, že se proto dnes rozhodl "osud a budoucnost německého národa vložit opětně do rukou říšské branné moci". Spolu s finskými kamarády a spolu s rumunskými vojáky uskutečňuje se této chvíle od Ledového moře až k břehům Černého moře nástup proti sovětskému Rusku, který co do rozpětí a rozsahu je největší, jaký kdy svět viděl.

Vůdce končil slovy: Pomáhej nám právě v tomto boji Bůh!

Současně vydal Vůdce a nejvyšší velitel branné moci ke 22. červnu 1941 denní rozkaz k vojákům východní fronty, v němž jim podává příslušná objasnění, která domovině podal ve svém provolání k německému národu.

nahoru