Tisk
Home Up

 

 

Národní práce
2. února 1943

Za leden potopeno přes půl milionu BRT.

Rudá armáda ve StalingraduPraha, 10.června. Čtk - Úředně se oznamuje:

Z Vůdcova hlavního stanu 1. února. - Čtk.

Vrchní velitelství branné moci oznamuje:

Ve Stalingradě byla jižní skupina 6. armády, které velel generál polní maršál Paulus, po více nežli dvou měsících hrdinné obrany nepřátelskou přesilou v boji zdolána. Severní skupina za vedení generála pěchoty Streckera se stále ještě drží. Odrazila, dílem protiúderem, silné nepřátelské útoky.

V ostatních ohniscích velké obranné bitvy na východě boje trvají s nezmenšenou prudkostí. Nepřátelské pokusy, proraziti na západním Kavkaze naši obrannou frontu, ztroskotaly. Mezi Kavkazem a dolním Donem byly jen boje mezi našimi zadními voji a nepřítelem, slabě dorážejícím, aniž pochodové pohyby masy našeho vojska byly rušeny.

Na doněcké frontě a jihozápadně od Voroněže rozpoutaly se tuhé boje, které ještě trvají. U Ladožského jezera podnikl nepřítel po velikých ztrátách předcházejícího dne útoky jen s chabějšími silami. Všechny útoky byly odraženy. Svazy pozemního vojska zničily, ukořistily nebo zneškodnily na východní frontě v době od 21. do 31. ledna 517 panceřových vozů.

V Africe byly prudké útoky na posice německo-italské africké armády v západním Tripolsku odraženy, přičemž nepřítel utrpěl opět vážné ztráty. Boje o posice, kterých v Tunisku bylo v posledních dnech dobyto, trvají. Německá bombardovací letadla zasypala pumami znovu přístav v Bone. V leteckých bojích a protiletadlovým dělostřelectvem letectva bylo v prostoru Středozemního moře sestřeleno 15 severoamerických a britských letadel. Jedno vlastní letadlo se pohřešuje.

Německé ponorky potopily v lednu 1943 za nejobtížnějších povětrnostních podmínek, které se občas stupňovaly až v orkán, 63 nepřátelských obchodních lodí, celkem o 408.000 BRT. Deset dalších lodí bylo torpedováno. Jejich zánik nebylo možno pozorovati, ale se zřetelem na to, že moře bylo značně rozbouřené, lze jej předpokládati.

 

Historická fakta: Po 200 dnů trvajících bojích zahynulo v bitvě u Stalingradu 800.000 Němců a podle oficiálních sovětských údajů několik set tisíc sovětských vojáků. Podle Ruského ústavu pro dějiny vojenství zahynulo 1,1 miliónu sovětských vojáků a nejméně 13.500 jich bylo popraveno "za zbabělost". Bitva zvrátila vývoj druhé světové války.

nahoru