Kyjev 43
Home 2.sv. válka - 1941-43 Barbarossa Leningrad 1941-44 Moskva 1941 Stalingrad Válka v Asii Atentát na Heydricha Kursk 1943 Itálie 1943 Kyjev 43 ZF 1943-4 Teherán 43 VF 1943-45 Alten Kamaraden Military March Reichstag Panzer rollen..

 

 

Jedno je jasné Vatutin , Chruščov a 1. Ukrajinský front chtějí Kyjev do 7. listopadu 1943 do dne 26. výročí VŘSR – a jak to řekl Chruščov : „ Ať to stojí, co to stojí, Kyjev musí k výročí Říjnové revoluce padnout.“ Ať to stojí, co to stojí – přeloženo bez ohledu na ztráty. 

Prvé dějství ofenzívy začíná u Ljuteše za mlhy, která je zde u Dněpru v té podzimní době po ránu běžná, dělostřeleckou přípravou 3. listopadu 1943. Ráno toho dne buší do německých pozic po 40 minut 2 000 děl a 500 „ Kaťuší“. Když mlha opadne nalétávají na německé pozice bombardéry 2. sovětské letecké armády a bombardují je. Kryjí je stihači a i ti kropí kulomety zem. Nečekaná ofenzíva a tak ani němečtí stihači nepřiletí.
Tento strašlivý úder zasáhne německou 88.,68. a 208. pěší divizi
Po dělostřelecké přípravě a leteckém bombardování, v prvém dějství, jdou do útoku sovětské pluky 38. armády a podporuje je 5. gardový tankový sbor generála Kravčenka.  

Večer 4. listopadu 1943 a Němci se připravují na novém záchytné postavení k obraně.
V tom okamžiku začne druhé dějství ruské ofenzívy naprosto nezvyklým způsobem. Němci na východní frontě něco podobného ještě nezažili.
Do boje je zasazena do mezer, které vytvořila 38. armáda a 5.gardový tankový sbor – 3. gardová TA generála Rybalka. Ale jakým způsobem tato 3. gardová TA útočí?
Bitevní pole je náhle osvíceno jako v pravé poledne namontovanými světlomety na jednotlivých tancích a všude je pekelný hluk ze sirén, které jsou také na tancích namontovány.
Tanky za chodu střílejí a jsou ověšeni vojáky dvou střeleckých divizí, 167 a136.
Sověti dobře věděli, že německé Stuky se svými sirénami přivádějí sovětské pěšáky na pokraj paniky. Tento způsob večer při útoku, ještě vylepšily o světlomety.
Úspěchu dosáhli, je však třeba říci, že velkou zásluhu na tom měla i soustředěná palba brigád tanků střílejících v jízdě.
Němci propadli panice. Řídce obsazená záchytná linie 13. a 7. sboru se zhroutila a Němci začali ustupovat.
Ani tankový protiútok 7.td generála von Manteuffela nezabránil tomu, aby Sověti pronikli 8 km západně od Kyjeva přes řeku Ipren. A Sověti postupují dál po žitomirské silnici do Fastova, významného dopravního uzlu, který leží jihozápadně od Kyjeva.

                                                        Vatutin

Již o půlnoci 6. listopadu 1943, se valí čelní jednotky sovětského 5.gardového ts generála Kravčenka po bulváru Kresčatik v centru Kyjeva. Sovětskou vlajku na zbořeništi budovy KS vyvěsí samopalníci 4. samostatné průzkumné roty.
Ukrajinská metropole Kyjev, je 3 dny po začátku ofenzívy v rukou Sovětů. 

V noci 6. listopadu 1943 tedy dosáhla vojska 1.ukrajinského frontu středu Kyjeva, hlavního města Ukrajiny. Jeho součástí byla i 1. československá brigáda pod velením Ludvíka Svobody jako úderná záloha útočících vojsk. Tento útvar vznikl v létě 1943 v počtu přes 3000 vojáků rozšířením 1. československého praporu. Brigáda se později účastnila bojů o Rudu a Bílou Cerkev, při nichž utrpěla značné ztráty.( V roce 1944 se rozšířila na 1. československý armádní sbor. )

Podle původních plánů sovětského velení se měla jako první do města probít tanková armáda generála Kravčenka. Vlastní bitva se však vyvinula tak, že se v centru jako první objevili českoslovenští vojáci.

Tři českoslovenští  velitelé, kteří jako první dosáhli středu města – Josef Buršík, Richard Tesařík a Antonín Sochor - následně obdrželi nejvyšší sovětské vyznamenání, titul Hrdina Sovětského svazu s právem nosit zlatou hvězdu.  

Úspěch v boji o Kyjev byl obrovským triumfem československé brigády.  Bitva o Kyjev tehdy znamenala průlom do německých pozic na Ukrajině a vedla k postupnému osvobození zbytku země.

Němcům v jejich obraně severně od Kyjeva nefunguje nic. I jejich tankové jednotky jsou zasazovány bez znalosti situace a nemohou zabránit rozjetému útoku sovětů, který připomíná rozjetý parní válec. U Němců se projeví i takové chyby, že např. 19. td je přeložena v době ofenzívy k Bukrinu, aniž si toho někdo všimne.

N.S. Chruščov je hrdinou dne a vtáhne do Kyjeva v generálské uniformě, on úkol a závazek splnil.  

Generál Rybalko

Generál Rybalko neoslavuje. Jeho tankové brigády 3. TA se kolem Kyjeva ženou na jih. Němci proti němu vrhnou 10. mech. divizi, sověti se přeskupí a zaútočí do široké mezery v pásmu 7. sboru Němců jihozápadně od Kyjeva.
Tankové jednotky Sovětů překonají řeku Irpen a přeruší týlová spojení německých divizí, které se brání v Kyjevě. Zablokují silnice a 7. listopadu 1943 obsadí Fastov – dopravní uzel přes který probíhá veškeré zásobování severního křídla Mansteinovy skupiny armád.
Ve Fastově se brání 2 německé prapory domobrany, světlometné baterie a navrátilci z dovolené. Tato vojska jsou Rybalkovými tankovými skupinami doslova smeteny

A co na to Manstein? Jakmile obdržel zprávu o pádu Fastova, odletěl do Rastenburgu k Hitlerovi. Žádal na něm okamžité uvolnění 3 tankových divizí, které měl Hitler pro bitvu na dolním toku Dněpru. Manstein je nutně potřeboval na obranu a protiútok u Fastova.  

Začíná další nelítostná bitva.

Hitler se však rozhodl protiútok zahájit s nedostatečnými silami jako již v poslední době běžně. A tak se to nevyplatilo.
Ofenzívou 59. armádní německý sbor upevní situaci u Korostenu.
Útok 48.ts znovu získá prostor Žitomir – Radomyšl – Brusilov – Fastov.
Němci, jejich tankové jednotky, tak dokáží čeho jsou schopni i ve třetí zimě války na východě.
Sověti ač mnohem silnější jsou vymanévrováni. Sovětské ofenzívě v této pohyblivé tankové bitvě dojde dech a celé její sbory jsou útoky němců do boku rozstříleny a zničeny.
Nemožné však s těmito silami Němci nedokáží. Kyjev je nadále Sovětský a za Dněpr, tak tam se Němci ani nedostanou.
I Němcům dochází dech a útočná síla 4. TA slábne. Sověti dokáží své předmostí ubránit – a to předmostí není malé.
Předmostí které zde na severním křídle skupiny armád Jih Sověti dobyli za podzimních a začátku zimních měsíců 1943 je hluboké 75 km a je skoro 200 km široké. Tak daleko za Dněpr sověti zahnali Němce svou ofenzívou na podzim 1943. 
U Němců byl za nedotaženou ofenzívu hledán obětní beránek. Na Hitlera nikdo neukázal, přestože to byla jednoznačně jeho chyba. A tak se obětním beránkem stal osvědčený velitel – generálplukovník Hoth. Velení 4. TA po něm převzal generál Raus.

Žitomir

  nahoru