Coral sea
Home Up Pearl Harbor Coral sea Midway Guadalcanal Yamamoto Pacifik 1944 Pacifik 1945

 

 

Bitva v Korálovém moři 

Klikni-detail>

Situace byla pro USA zralá na hození bílého ručníku do ringu se jménem Pacifik. Přesto však existovalo "něco", co mohlo veškeré dění zvrátit a změnit. Dešifrovací jednotka korvetního kapitána Edwina Laytona. Mužům pod jeho velením se totiž podařilo to, o čem sní všichni, co kdy přišli do styku s tajnými kódy: utajený průlom do kódovacího systému nepřítele. "Obětí" se stal kód JN-25 používaný japonským námořnictvem.

Japonské depeše se samozřejmě nestaly otevřenou knihou (už samotný japonský jazyk byl tvrdým oříškem), ale i ze zlomků textu se dalo mnohé zjistit. Takže už koncem dubna 1942 mohl Layton informovat admirála Nimitze o chystané invazi proti přístavu Port Moresby na jižním pobřeží Nové Guineje. Nimitz samozřejmě reagoval a japonskému svazu se postavil operační svaz viceadmirála Jacka Fletchera, to jest letadlové lodi Yorktown a Lexington v doprovodu křižníků a torpédoborců (mimo jiné i do TF 44 zformované australské a britské lodě kontraadmirála Craceho). Více letadlových lodí neměli Američané k dispozici: Saratoga se vzpamatovávala ze zásahu torpéda japonské ponorky v San Diegu na západním pobřeží a kontraadmirál Wiliam Halsey se teprve vracel se svým 16. operačním svazem (Hornet a Enterprise) z výpadu k japonským břehům, kam 18. dubna dopravil bombardéry B-25 plukovníka Doolittl k útoku na Tokio a další města. Stav bitevních lodí Pacifického loďstva se od prosince příliš nezměnil, stále ještě nebyly schopné služby a lodí operujících v Atlantiku a u evropských břehů bylo nutně třeba k doprovodu konvojů a ve Středomoří k podpoře Spojenců v severoafrické poušti. 

 

B-25

Doolittl

Nimitzova situace zkrátka nedovolovala nic více, než pokusit se odrazit japonské invazní svazy. Američané doufali, že Japonci zaskočení silným odporem nebudou riskovat ztrátu dopravních lodí a raději se stáhnou. Rozhodně nebylo cílem vyprovokovat bitvu letadlových lodí. V nich ani jedna strana neměla absolutně žádné zkušenosti a tak počínání obou nepřátelských svazů v první dekádě května bylo poněkud rozpačité. Ať už vezmeme útok amerických letadel na Japonci obsazené Tulagi, či poměrně trapnou činnost zejména japonského leteckého průzkumu. Bylo to poprvé v dějinách, kdy se bojující lodě nespatřily a nevypálily na sebe vzájemně jediný granát.

Dne 8. května americké torpédové a střemhlavé bombardéry nejprve smetly z hladiny lehkou letadlovou loď Šóhó, která se potopila za obrovských ztrát její posádky. Pak byli na tahu Japonci. Hejno střemhlavých bombardérů poslalo ke dnu místo letadlových lodí (které hlásil průzkum) "jen" torpédoborec Sims a těžce poškodilo tanker Neosho. Poté se Japonci ještě pokusili o noční nálet, ale část strojů nepřítele vůbec nenalezla a část odhodila při návratu pumy i torpéda, aby se pak po navigačním omylu pokusila přistát na palubě Yorktownu (nutno přiznat, že Američané jim k tomu ochotně osvětlili letovou palubu). Tento nálet stál Japonce velkou část zkušených posádek.

Až ráno 9. května oba svazy nalezly své soupeře. Japonské bombardéry zaútočily na Yorktown a Lexington s relativním úspěchem. Torpéda zasáhla Lexington na pravoboku a trvalo dlouhou dobu než posádka zabránila okamžitému potopení lodi. Svůj díl dostal i Yorktown. Pumy střemhlavých bombardérů zasáhly letovou palubu a způsobily netěsnosti v naftových nádržích. Za to ovšem americké stíhačky Wildcat a protiletadlová palba z lodí způsobily útočícím posádkám rozsáhlé ztráty. V době japonského útoku už ale byli ve vzduchu i Američané a jejich střemhlavé bombardéry SBD dostihly japonský svaz. Dva zásahy do letové paluby lodi Šókaku znamenaly její vyřazení z boje na dlouhé měsíce. Její sestra Zuikaku měla štěstí, před slídícími americkými bombardéry ji skryla milosrdná vrstva mraků.

Bitva měla fatální následky na obou stranách. Američané přese všechno úsilí posádky nakonec Lexington ztratili. Obrovská exploze v odpoledních hodinách v podpalubí poslala hrdou a statečnou "Lady Lex" ke dnu Korálového moře. Těžce poškozený Yorktown se ploužil s vypětím všech sil posádky na Tongatabu a dále na Havaj a zanechával za sebou širokou stopu vyteklé nafty. Ani Japonce bitva nevyšla lacino. Ztráty na posádkách a letadlech byly do té doby nevídané a obě lodi byly prohlášeny za nebojeschopné. O pár týdnů později v bitvě o Midway pak jejich absence měla pro Japonce katastrofální následky.  

Lexington

Obě strany si šokovaně lízaly utržené rány a chystaly odvetu. V japonském velení už dávno před bitvou v Korálovém moři probíhaly spory o další postup. Indie, Austrálie, Havaj, to byla nejčastěji skloňovaná slova v těchto diskusích. Cokoli z toho by znamenalo zřejmě poslední ránu válečnému úsilí Spojenců a nelze snad ani domýšlet, jak by se odvíjela historie, kdyby japonskému velení jeho plány vyšly.

nahoru