VF 1943-45
Home 2.sv. válka - 1941-43 Barbarossa Leningrad 1941-44 Moskva 1941 Stalingrad Válka v Asii Atentát na Heydricha Kursk 1943 Itálie 1943 Kyjev 43 ZF 1943-4 Teherán 43 VF 1943-45 Alten Kamaraden Military March Reichstag Panzer rollen..

 

 

Jihovýchodní  fronta 1943-45

23.srpna 1943 je osvobozen Charkov. 8.září začíná Rudá armáda  obsazovat Doněck.

1943

16.září je dobyt Novorossijsk na Kubáni. 25.září je osvobozen Smolensk.14.října Sověti obsazují Záporoží. 5.listopadu dokončují obklíčení Kyjeva. Na jihu ovládli celou oblast mezi dolním tokem Dněpru a Krymem.6.listopadu je Kyjev osvobozen. 26.listopadu je obsazen Gomel. Sovětská převaha byla drtivá v některých úsecích to bylo až 40:1.

poprava partyzánů

Počátkem roku 1944 přešly sovětské jednotky do silné ofenzívy.V lednu bylo prolomeno obležení Leningradu. Dále na jihu , na Ukrajině, byly skupina armád Jih a skupina armád A rozdrceny útoky,které zanechaly více než 60.000 německých vojáků v obklíčení. Počátkem března, nedbaje jarního bahna, Sověti obnovili ofenzívu a zatlačili Němce zpět přes řeku Bug.17.armáda izolována na Krymu byla zničena v dubnu a květnu. Padla Oděsa a sovětské jednotky vstoupily do Rumunska a ohrožovaly Balkán.

Sevastopol 1944

Sovětský postup zanechal skupinu armád Střed v obrovském výběžku okolo čtyř klíčových míst-Vitebsku, Orši,Mogileva a Bobrujska. Hitler ji neposlal žádné další posily.Skupina armád Střed tak bránila s méně než 500.000 muži frontu o délce větší než 1000 km . Proti nim Sověti nasadili čtyři fronty s asi 1,2 mil. mužů , 4000 tanků a 6000 letadel a plánovali útok, který by Němce vytlačil až do východního Polska. Pod kódovým označením Bagration začal tento útok 22.června 1944. Němci byli brzy přemoženi Sovětskou přesilou Vitebsk padl 27.června s 30.000 ztrátami na německé straně a Mogilevo a Bobrujsk byly dobyty o den později.Další německé ztráty byly 50.000 mužů. Dalším cílem byl Minsk, který byl osvobozen 3.července. Části 3.běloruského frontu se pak vydaly k Vilniusu a zaútočily na Rigu, čímž odřízli zásobování skupiny armád Sever.

Bobrujsk

Lvov, dále na jihu padl 27.července,díky čemuž mohl 1.běloruský front postupovat až k Visle,necelých 20 km od Varšavy.Ve Varšavě dochází k povstání, ale Rudá armáda se zastavuje-částečně kvůli nedostatkům v zásobování, ale také , jak se předpokládá, protože Stalin chtěl vidět Poláky na kolenou dřív, než okupuje jejich zem. Němci mu vyhověli v srpnu a září 1944, kdy Varšavu srovnali se zemí jako odplatu za povstání.Sověti ve střední sektoru nepostoupili dále až do ledna 1945, i když probíhaly osvobozovací boje v Estonsku, Litvě a Lotyšsku, které ještě více izolovaly skupinu armád Sever. 

Litva

Smolensk

V té době nedala ofenzíva žádnou šanci nabrat Němců síly. 2. a 3. ukrajinský front zaútočil 20. srpna na Rumunsko, kde uvěznil německou 6. armádu a spustil rozsáhlé politické změny na Balkáně. Rumunsko-dosavadní spojenec-vyhlásilo válku Německu. Pouze v Maďarsku zesílil odpor proti Sovětům. Přesto již počátkem listopadu Sověti obléhali Budapešť, která se bude držet až do poloviny února 1945. Další jednotky pochodovaly skrz Bulharsko a spojily se v říjnu s Titovými partyzány v Jugoslávii. Němci se rychle stáhli z Řecka a Albánie a zanechaly Balkán neobsazený.12.ledna dva údery rozdělily východní frontu napůl. Na severu postupovaly sovětské jednotky na Danzig a ohrožovaly tak spojnice mezi skupinou armád Střed s jejími základnami v Německu. Na 500.000 bylo uvězněno s mořem za zády. Ve stejnou dobu prolomili Sověti předmostí na Visle, aby izolovaly Varšavu a postupovaly velkou rychlostí k Odře, vzdálené méně než 80km od Berlína. Jedině okolo Poznaně kladli němci houževnatý odpor. Byli přemoženi 23.února 1945.

Klikni-detail

Je také dobyta Budapešť a počátkem března je v okolí Balatonu zničena elita tankových divizí Waffen-SS.6.dubna dobývají Vídeň a postupují na Prahu.Tou dobou probíhala konečná bitva o Berlín. Maršál Žukov, velitel 1.běloruského frontu, začal útok od Odry k městu dne 16.dubna se 193 divizemi (2.000.000 mužů, přes 6000 tanků a stejný počet letadel a 16.000 děl) proti 50 slabým německým (asi 1.000.000 špatně vyzbrojených vojáků). Německá obrana Berlína je organizována v rámci skupiny armád Visla pod velením generála Heinriciho. Útok je zahájen mohutnou dělostřeleckou přípravou. 23.dubna Žukovova a Koněvova vojska stahují kruh kolem Berlína a jejich zadní voje obsazují Frankfurt na Odře a Cottbus. 25.dubna je dokončeno obklíčení Berlína. 28.května jsou Sověti už necelé 2 kilometry od Hitlerova bunkru.30.dubna spáchali Hitler a Eva Braunová sebevraždu ve svých pokojích v Hitlerově bunkru. Po dlouhém boji je osvobozena moravská Ostrava. Teď už Němci drží jen část Moravy a celé Čechy, Slovensko je již osvobozeno celé. 2.května dokončují Sověti obsazení Berlína. Útok na Berlín stál život 200.000 německých a 150.000 ruských vojáků. 3.května se setkávají Rusové s Američany a Brity. 8.květen Britové a Američané slaví Den Vítězství v Evropě. 9.května vchází v platnost Německá kapitulace.11.května se poslední německé jednotky vzdávají. Válka v Evropě skončila.  

Oslava v Moskvě 1945

nahoru