Válka v Asii
Home 2.sv. válka - 1941-43 Barbarossa Leningrad 1941-44 Moskva 1941 Stalingrad Válka v Asii Atentát na Heydricha Kursk 1943 Itálie 1943 Kyjev 43 ZF 1943-4 Teherán 43 VF 1943-45 Alten Kamaraden Military March Reichstag Panzer rollen..

 

Pearl Harbor
Coral sea
Midway
Guadalcanal
Yamamoto
Pacifik 1944
Pacifik 1945

 

Boje v Tichomoří

Jen velmi stručně, na těchto stránkách se spíše zabýváme 2.světovou válkou především v Evropě

Vojenská operace v letech 1941-1945 v oblasti Tichomoří a jihovýchodní Asie mezi militaristickým Japonskem, USA, Velkou Británií a jejich spojenci. Byla součástí 2. světové války. Začala japonským útokem na americkou námořní základnu Pearl Harbor 7.12.1941, když v létě 1941 získalo Japonsko kontrolu nad francouzskou Indočínou (nad Saigonem již 1940) a posílilo svůj vliv v Thajsku. Zároveň vstoupili Japonci bez boje do Thajska, vylodili se v Malajsku (8.12.), v Hongkongu (9.12.), na Gilbertových ostrovech a na Guamu (10.12.), na Filipínách (11.12.).

Bleskovými taženími se Japonsko zmocnilo do jara 1942 rozsáhlých oblastí a dosáhlo svých původně stanovených strategických záměrů (zabralo dnešní Indonésii a řadu ostrovů, vytlačilo britské vojáky z Barmy). Japonsko poté své plány rozšířilo, pokusilo se po ne příliš úspěšné bitvě v Korálovém moři (8.5.1942) o útok na ostrov Midway. V bitvě u Midway (3.-7.6.) bylo japonské loďstvo Američany poraženo a přešlo do strategické obrany. USA a jejich spojenci zahájili v létě 1942 protiútok.

7.8. se vylodily americké jednotky na ostrov Guadalcanal a v těžkých bojích dobyly do konce následujícího roku celé Šalomounovy ostrovy. Americká vojska se zmocnila Japonci okupovaných Aleutských ostrovů (polovina roku 1943) a koncem roku zahájila ofenzívu i na západě vyloděním na Gilbertových ostrovech. Spojenci útočili ve dvou strategických směrech, jihozápad (generál McArthur) a západ (Ch. W. Nimitz). Japoncům se nepodařilo udržet vnější linii obrany (Aleuty - ostrov Wake - Marshallovy ostrovy - Gilbertovy ostrovy - Ocean a Nauru - Bismarckovo souostroví).

Po vyloděni amerických sil na Marshallových ostrovech (leden 1944) ustoupili na novou obrannou linii Mariany - Palau - Nová Guinea - Timor - Indonésie. Měli však ještě dostatek sil, aby se pokusili o útok do Indie a podnikli novou ofenzívu v Číně. Oba směry spojenecké ofenzívy se po dobytí Marian (červen-červenec 1944), po porážce japonského loďstva v bitvě ve Filipínském moři (19.-20.6.) a po obsazení větší části Nové Guiney spojily k útoku na Filipíny. 20.10. se začala americká vojska vyloďovat na ostrov Leyte. 23.-26.10. utrpělo japonské loďstvo v několika námořních bitvách, souhrnně nazývaných bitva u Leyte, definitivní porážku a v následujících měsících ovládla americká vojska ostrov Luzon s hlavním městem Manilou (4.2.1945). Boje na Filipínách pokračovaly sice až do konce války, ale obsazení Luzonu odřízlo Japonsko od surovinové základny v jihovýchodní Asii.

Kamikaze

Zároveň zahájilo americké letectvo na podzim roku 1944 ofenzívu proti japonským ostrovům. Vyloděním na Iwodžimě (19.2.1945) a zejména na Okinawě (1.5., boje do 22.6.) získali Spojenci základny na přímých přístupech k Japonsku. Odtud pokračovali v letecké ofenzívě, která dosáhla svého vrcholu v létě 1945, v přípravě k invazi do Japonska, plánované na listopad 1945 (ostrov Kjúšú) a jaro 1946 (u Tokia). 6. a 9.8. svrhla americká letadla atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki. 

Hirošima 

Nagasaki

8.8. vypověděl SSSR Japonsku válku a sovětská vojska bleskovým útokem v Mandžusku rozdrtila japonskou kwangtungskou armádu. 14.8. vyjádřilo Japonsko ochotu k bezpodmínečné kapitulaci, která byla podepsána na palubě americké bitevní lodi Missouri v Tokijském zálivu. Japonsko bylo okupováno spojeneckými vojsky. Válka v Tichomoří byla nedílnou součástí 2. světové války, charakterem bojových operaci se však od války v Evropě značně lišila. Hlavní roli v ní hrál boj o převahu na moři a ve vzduchu, operace pozemních sil měly většinou výsadkový charakter. K vítězství Spojenců nad Japonskem přispělo také partyzánské hnutí národů jihovýchodní Asie.

kapitulace Japonska

sedící MacArthur

Japonská agrese v datech

1931

září     

japonské jednotky obsazují čínskou provincii Mandžusko  

1932

 

Japonsko vytváří v Mandžusku loutkový stát Mandžukuo

1934

 

Do čela Mandžukua dosazen Henry Pchu-i

1937

 

Zahájeny bojové operace v Číně

13.12.

Dobyt Nanking

1940  

27.1.  

USA nechávají uplynout lhůtu k obnovení obchodní smlouvy s Japonskem  

září

V USA zřízena Společnost pro budování podniků, důležitých pro národní obranu (Defense Plant Corporation)

 

Americký parník American Legion pluje vodami, které Německo prohlásilo za válečnou oblast

4.9.

Velká Británie postupuje Spojeným státům na 99 let opěrné body při americkém východním pobřeží za 50 torpedoborců

 

 

27. 9. 

Smlouva mezi USA a Velkou Británií o dodávce válečného materiálu za pronájem britských vojenských základen v Atlantském oceánu (Bahamy, Bermudy, Nový Foundland, Jamajka, Trinidad, Svatá Lucie) a předání technických vynálezů (mj. radaru a některých postupů z jaderné fyziky) 

Osa Berlín-Řím-Tokio

prosinec

Výdaje na zbrojení v USA 5 miliard dolarů, za rok 1940 vyrobeno 15 000 letadel

1941

11.3.

Schválen zákon o půjčce a pronájmu (Lend-Lease Act), opravňujícím americkou vládu dodávat válčícím státům válečný materiál (byl použit k dodávkám hl. do Velké Británie, SSSR, Francie a Číny)

27.3.

Anglie dostává od USA půjčku 7 miliard dolarů

27.3.

Na jaře, smlouva mezi USA a Čiankajškem o hospodářsko-vojenské pomoci Číně

17.4.

F.D.R. povoluje opravu britských obchodních i válečných lodí v amerických loděnicích

10.7.

Americké lodi dostávají rozkaz střílet na německé lodi, budou-li tyto na ně útočit

30.7.

F.D. Roosevelt se setkal s W. Churchillem na britské válečné lodi u Nového Foundlandu 

1.8.

Prezidentu Rooseveltovi se dostalo zmocnění zabavovat závody pro zbrojní účely

16.9.

Americké lodi dostávají rozkaz zahájit palbu bez vyzvání a první na jakékoliv nepřátelské plavidlo v obranném pásmu USA

listopad

Koncem listopadu Američané obsadili Holandskou Guayanu (Surinam)

7.12.

Japonský útok na Pearl Harbor na Havajských ostrovech

 

Japonské vylodění v Thajsku a Malajsii

8.12.

USA vypovídají Japonsku válku

 

Japonské vylodění v Malajsku

10.12.

Japonci obsadili ostrovy Guam

 

Zničen britský svaz Z  

10.12.1941 plul do Siamského zálivu britský svaz Z (Royal Navy) .Byl ale zpozorován japonskou ponorkou,která britské lodě ohlásila.Dílo zkázy vykonaly bombardéry z pevniny.Obě hlavní britské lodě,bitevní loď Prince of Wales a bitevní křižník Repulse,šly ke dnu a zbylé lodě se vrátily.

11.12.

USA vyhlašují válku Německu a Itálii, započala se druhá světová válka

 

Japosnké vylodění na Filipínách

24.12

Japonsko dobylo ostrov Wake

25.12.

Japonci zabrali čínský Hongkong  

prosinec  

Výdaje na zbrojení v USA 21 miliard dolarů, za rok 1941 vyrobeno 30 000 letadel

1942

2.1.

Japonci obsadili hlavní město Filipín Manilu

20.1.

Japonský útok na Barmu  

23.1.

Japonci napadli v Tichomoří britské ostrovy Šalamounovy

26.1.

Japonci poprvé bombardovali Austrálii (Port Darwin)

leden

Vojenský spolek mezi USA a Austrálii, americká vojska převzala ochranu Austrálie

15.2

Kapituloval Singapur  

Na konci února 1942 japonské síly obklíčily Nizozemskou Východní Indii (dnešní Indonésie).27.2.1942 zde došlo v Jávském moři k rozhodující bitvě.Pro Spojence nedopadla bitva dobře.Potopeny byly lehké křižníky De Ruyter a Java a na dno je doprovodily i 3 torpédoborce.Nepodařilo se potopit jedinou japonskou loď.

2.3

Japonci na Jávě 

Z uzavírající se smyčky v Jávském moři se podařilo uniknout jen malému počtu lodí.Australský lehký křižník Perth byl spolu s americkým těžkým křižníkem Houston zničen japonskými silami 1.března po vyplutí z Batávie.Britský těžký křižník Exeter byl potopen i s doprovodem v Jávském moři krátce po poledni.

březen

V druhé polovině března gen. MacArthur unikl ponorkou z Manily do Austrálie

5.4.  

 

 

10.4

5.dubna japonské letouny udeřily na Kolombo na Cejlonu. Vyřadily sice pouze 2 lodě,ale velmi poničily hlavně přístavní zařízení.Tentýž den potopilo 40 bombardérů v těchto vodách britské těžké křižníky Cornwall a Dorsetshire a způsobilo tak Royal Navy další citelnou ztrátu.Při dalším náletu byl cílem cejlonský přístav Tirikunámalé.Opět byla tvrdě zasažena hlavně zařízení přístavu(na dno šla jen jedna obchodní loď).V Bengálském zálivu přišli Spojenci o 3 další velké lodě.Pod hladinou zmizela letadlová loď Hermes,jedna korveta a torpédoborec.Japonci v této části Pacifiku naprosto triumfovali…

Kapitulace americké posádky 35 000 mužů na Bataanském poloostrově na Luzonu (Filipíny)

18.4.

Akce podplukovníka Doolitla - malé bombardování Tokia

6.5.

Vzdala se Japoncům pevnost Corregidor před Manilou

7.5.

V květnu 1942 se Japonci obrátili k Port Moresby v jižní části Nové Guineje.Dobytí tohoto města by otevřelo cestu k útokům na samotné území Austrálie.Japonské úderné síly se v Korálovém moři střetly s americkými letadlovými loděmi a došlo k první bitvě vedené jen palubními letadly.7.5.ráno japonské bombardéry poslaly ke dnu torpédoborec Sims a zničený tanker Neosho musel být 11.května potopen vlastními silami. Zaútočili ale i Američané.Dopoledne 7. května byla v Jamardském průlivu zničena lehká letadlová loď Šoho a poškozeny byly i letadlové lodi
Šokaku a Zuikaku.Invazní svaz se musel vrátit. 8.května Japonci vyřídili letadlovou loď Lexington a těžce poškodili i druhou letadlovou loď Yorktown.

7.5. - 10.5., japonské vítězství v námořní bitvě v Korálovém moři

 

koncem května byla Japonci dobyta Barma

3.6

3.-7.6., bitva u Midway

6.6.

Japonci dobývají ostrov Attu v Aleutách

 

Japonci se vyloďují na Pupui - Nové Guineji

7.8.

Začátek americké ofenzívy v jihozápadním Tichomoří (vylodění na Guadalcanalu)  

2.12.

Dr. Fermimu se podařilo na Chicagské univerzitě kontrolovat uvolnění energie jádra uranového atomu

prosinec

Výdaje na zbrojení v USA 60 miliard dolarů, za rok 1942 postaveno 60 000 letadel, 1 000 lodí nákladních a téměř 1 000 cisternových

1943

18.4.

Americké letouny sestřlily letadlo admirála Jamamota

12.5.

Američané se znovu zmocnili ostrova Attu v Aleutách

 

V polovině roku, Američané dobývají Šalamounovo souostroví v Pacifiku

22.11.

Američané získávají souostroví Gilbertovo

prosinec

Výdaje na zbrojení v USA 100 miliard dolarů

1944

31.1.

Začátek spojenecké protijaponské ofenzívy ve stř. Tichomoří

únor

Američané dobývají souostroví Marshallovo

20.7.

Guam opět v amerických rukou

červenec

Američané dobývají Mariany

1945

9.1.

Američané vstupují do hlavního města Filipín Manily  

17.3.

Američané dobývají v Tichomoří Iwo-džimu

12.4.

Zemřel ve Warm Springs (GA) prezident Franklin D. Roosevelt, viceprezident Harry S. Truman třicátým třetím prezidentem USA

1.5.

Ohlášena sebevražda A. Hitlera

8.5.

Skončila válka v Evropě

20.6.

Američané dobývají Okinawu

26.6.

Podepsána Charta OSN

16.7.

První pokus s atomovou bombou v Alamogordo v Novém Mexiku

26.7.

Ultimátum Japonsku

6.8.

První atomová bomba ve válečném použití shozena na japonské město Hirošimu 

8.8.

SSSR vypověděl Japonsku válku

9.8.

Druhá atomová bomba dopadla na město Nagasaki  

14.8.

Kapitulace Japonska, konec druhé světové války

září

Vylodění amerických vojsk v Číně a Koreji (do 1947 podpora Kuomintangu)

2.9.

Podpis protokolů o japonské kapitulaci na americké válečné lodi Missouri v Tókijské zátoce

1946

5.3.

Churchillův projev ve Fultonu. Řekl, že politické neshody mezi Spojenci jsou tak velké, že není možno toto spojenectví nadále udržet (začátek "studené války")

Válka v Tichomoří 1941-42

Konec roku 1941 a jaro 1942 znamenalo pro Spojence v Pacifiku takřka nepřetržitou sérii katastrof. Počínaje tragédií v Pearl Harboru, přes potopení Prince of Wales a Repulse, pád Malajska, Singapuru, Guamu, Filipín, Rabaulu, až k výpadu japonského 1. úderného svazu do Indického oceánu a obsazením Holandské východní Indie konče. Těch několik plamínků statečného odporu, jako Wake, Bataan nebo Corregidor, bylo zhašeno krví jejich obránců či nerozhodností a obavami velení. Zdálo se, že nic na světě nemůže zastavit japonský příval. Japonské císařství velmi rychle ovládlo prostor podstatně větší než celá Evropa s nepředstavitelným množstvím nerostného bohatství. Jeho ozbrojené síly, výtečně vycvičené a zakalené boji v Číně, téměř nikde nenarazily na rovnocenné protivníky.

Snad jen na jihu čínského bojiště existovala hrstka mužů, které nelze nevzpomenout: Létající tygři penzionovaného plukovníka amerického letectva Claire Lee Chenaulta způsobující Japoncům až neskutečné obtíže. Ale geniální taktik, stratég a velitel Chenault byl na počátku války mezi tehdejšími spojeneckými důstojníky pouze světlou výjimkou.

Velitelem amerických pozemních sil v Tichomoří se stal poněkud pompézní a velmi pyšný generál Douglas MacArthur, který opustil své muže na Filipínách až na přímý rozkaz z Washingtonu od prezidenta F. D. Roosevelta. Při svém odletu z Mindanaa pronesl svou památnou větu: "Já se vrátím!". Ale zatím ani zdaleka nebylo nikoho s kým by se mohl vrátit. Pod jeho velením byly pouze nepočetné jednotky přicházející na australské území a slabé letectvo marně se snažící ubránit severní pobřeží Nové Guineje. Jeho čas měl teprve přijít.


Admirál Nimitz

V čele amerických námořních sil v Pacifiku stanul krátce po útoku na Pearl Harbor do té doby nepříliš známý Texasan admirál Chester W. Nimitz, jehož prvním úkolem bylo vyzdvihnout bitevní lodě z přístavní rejdy Pearl Harboru a z Havaje vytvořit prvotřídní základnu.

I další dálněvýchodní velmoc, holandská Východní Indie, se záhy ocitla na kolenou a její nepředstavitelné nerostné bohatství začalo plynout do Japonska. Válka vypukla také kvůli ropě, a přestože Holanďané zničili na svých ropných polích co se dalo, nyní z nich měli užitek Japonci.

Britové měli dost svých starostí s japonským postupem v Barmě a s netajenou snahou Indie zbavit se koloniální závislosti třeba i s pomocí Japonců. O situaci v Číně a zvláště v její armádě se nedá říci cokoli jiného než že byla absolutně beznadějná. Záleželo pouze na rozhodnutí Japonců, kdy a co obsadí. Čínská armáda, a zvláště její důstojnický sbor, byla prodchnutá korupcí a defétismem.

 nahoru